Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 19/07/2022]


Nguyễn Văn Bắc

Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

Chuyên môn: 

Giảng dạy: 

Trịnh Phương Ly

Chức vụ: Kế Toán trưởng

Lĩnh vực phụ trách: 

Email: 


Trần Quang Vịnh

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: 

Giảng dạy: 


Võ Thị Nhanh

Chức vụ: 

Lĩnh vực phụ trách:


Nguyễn Phi Hùng

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: 


Nguyễn Thành Luân

Chức vụ: Nhân viên

Chuyên môn: 
Trần Hoàng Nam

Chức vụ: Nhân viên 

Chuyên môn:    
Phan Trung Hải

Chức vụ: Nhân viên

Chuyên môn: Đang online: 138


Số lượt truy cập: 2569728

Doanh nghiệp đối tác